Zásady správného užívání OTP

Obecná rizika

Bezpečnost při užívání osobního technického prostředku (dále jen OTP) nelze podceňovat. Většinu rizik můžete eliminovat rozumným přístupem a použitím helmy a chráničů (kolena, lokty, zápěstí).

Technická rizika

Jakákoli porucha OTP může vést k vašemu pádu, proto vždy kontrolujte její technický stav a v případě podezřelého chování v jízdě nepokračujte.

Zvláštní pozornost věnujte bateriím a dobíjení. Pokud je baterie či nabíječka poškozená hrozí nebezpečí požáru!

Před nabíjením nejprve OTP vypněte, připojte nabíječku k OTP a teprve potom do sítě. Po ukončení dobíjení postupujte obráceně.

Pokud se kapacita baterie dostane pod 10 %, hrozí vypnutí přístroje z důvodu ochrany baterie (Li-ion baterie by neměly nikdy zůstat zcela vybité, protože hrozí jejich trvalé poškození – pokud baterie zcela vybijete, snažte se co nejdříve připojit do nabíječky). Nízkou kapacitu baterie dostatečně dopředu hlásí zvukové signály či je aktivován automatický protitlak tlak pedálů zamezující další jízdu (závisí na modelu OTP)

Před jízdou vždy zkontrolujte, že jsou dostatečně dohuštěné pneumatiky. V případě podhuštění či defektu hrozí pád, protože kolečko přestane zatáčet.

Pokud zapnuté OTP zvednete ze země, dojde a k jeho i sebemenšímu náklonu, OTP se začne točit úměrně. Před opětovným položením na zem buď vyčkejte na bezpečnostní vypnutí většinou 1-2 sekundy nebo nakloňte kolečko na opačnou stranu.

Zásady bezpečné jízdy

 1. Nikdy nesahejte na pohyblivé části OTP, pokud je OTP zapnuté
 2. Nejezděte po komunikacích určených pro motorová vozidla (optimální jsou parky a cyklostezky).
 3. Pokud můžete, jezděte v chráničích a s bezpečnostním popruhem.
 4. Pokud chrániče zrovna nemáte, 12-15 km/h je marginální rychlost, při které máte ještě šanci s OTP seskočit a vyrovnat to.
 5. Překážkám se předně vyhýbejte, přes menší jezděte opatrně a kolmo.
 6. Každou jízdu s kopce regulujte a nikdy s kopce nezrychlujte.
 7. Jedete-li z prudkého kopce, sevřete OTP pevněji lýtky, abyste vytvořili větší páku na brzdící OTP.
 8. Nejezděte za deště a nevjíždějte do louží hlubších než 2 cm. Pokud možno se jim vyhýbejte úplně (totéž platí o blátu a písku).
 9. Dostanete-li se na měkké podloží, jeďte konstantní rychlostí a v žádném případě neměňte směr a nepřidávejte na výkonu.
 10. Pokud jedete po chodníku, jeďte pomalu, ohleduplně (uvědomte si, že motor téměř není slyšet) a speciálně si dávejte pozor na chodce za rohem budov, stejně jako na obrubníky a vozidla.
 11. Pokud se vám přihodí pád, snažte se od OTP odskočit,  současně s tažením za vodící pás vzhůru, aby vás nezranila stupačka (asi nejostřejší část OTP). OTP sice automaticky při pádu vypne, ale určitá setrvačnost kola tu je.
 12. Počítejte, že zejména z počátku budete na otočení do protisměru potřebovat cca 3 metry (vždy lze seskočit-otočit se-naskočit)